Plan studijskog programa Računarske nauke, akreditovanog 2014.

I godina

I semestar

Časova

ESPB

0001

Linearna algebra i analatička geometrija

3+2

8

0002

Diskretne strukture

3+2

8

0003

Uvod u programiranje

2+4

8

0004

Engleski 1

2+0

3

0005

Poslovne aplikacije

0+2

3

II semestar

Časova

ESPB

1001

Matematička analiza

2+3

8

1002

Osnovi računarskih sistema

3+2

8

1003

Objektno orijentisano programiranje

2+4

8

1005

Engleski 2

2+0

3

1006

Pismeno i usmeno izražavanje

0+2

3

II godina

III semestar

Časova

ESPB

2004

Algoritmi i strukture podataka

3+2

8

2005

Dizajn softvera

3+2

8

2007

Inteligentni sistemi

3+2

8

2008

Napredna matematička analiza

2+2

6

IV semestar

Časova

ESPB

3004

Operativni sistemi

3+3

8

3005

Računarske mreže

3+3

8

3005

Baze podataka

3+2

8

3005

Dizajn i analiza algoritama

2+2

6

III godina

V semestar

Časova

ESPB

2009

Verovatnoća i statistika

2+2

6

4013

Računarska grafika

2+2

6

4960

Izborni predmet 1 iz grupe CS4-1

2+2

6

4961

Izborni predmet 2 iz grupe CS4-1

2+2

6

4962

Izborni predmet 3 iz grupe CS4-1

2+2

6

VI semestar

Časova

ESPB

3003

Interakcija čovek-računar

2+2

6

3006

Algebra

2+2

6

5008

Izborni predmet 1 iz grupe CS4-2

2+2

6

5009

Izborni predmet 2 iz grupe CS4-2

2+2

6

5017

Izborni predmet 3 iz grupe CS4-2

2+2

6

Izborni predmeti

Časova

ESPB

Grupa CS4-1

4001

Geometrijski algoritmi

2+2

6

4008

Programski prevodioci

2+2

6

5008

Skript jezici

2+2

6

4025

Softverske komponente

2+2

6

8013

Paralelni algoritmi

2+2

6

5006

Sistemi u realnom vremenu

2+2

6

5005

Modelovanje i simulacija

2+2

6

Grupa CS4-2

3003

Web programiranje

2+2

6

5001

Genetski algoritmi

2+2

6

5004

Kriptografija

2+2

6

5007

Funkcionalno programiranje

2+2

6

8011

Uvod u bioinformatiku

2+2

6

5025

Mašinsko učenje

2+2

6

5025

Razvoj mobilnih aplikacija

2+2

6

4015

Integrisani informacioni sistemi

2+2

6

IV godina

VII semestar

Časova

ESPB

4004

Kombinatorika i teorija grafova

2+2

6

5006

Upravljanje projektima

2+2

6

5020

Izborni predmet 1 iz grupe CS4-3

2+2

6

7012

Izborni predmet 2 iz grupe CS4-3

2+2

6

6081

Izborni predmet 3 iz grupe CS4-3

2+2

6

VIII semestar

Časova

ESPB

8015

Teorija algoritama, automata i jezika

3+3

8

2010

Softversko inženjerstvo

4+4

9

5001

Konkurentni i distribuirani sistemi

3+3

7

7104

Završni rad

0+0

6

Izborni predmeti

Časova

ESPB

Grupa CS4-3

4001

Veliki podaci

2+2

6

4015

Duboko učenje

2+2

6

4016

Skladišta podataka

2+2

6

4023

Multimedijalni informacioni sistemi

2+2

6

4025

Prepoznavanje govora

2+2

6

5004

Testiranje softvera

2+2

6

5004

Napredno Java programiranje

2+2

6

5680-plan-studijskog-programa-racunarske-nauke-akreditovanog-2014