Pripremna nastava i prijemni ispit – Osnovne akademske studije

Računarske nauke, Softversko inženjerstvo i Računarsko inženjerstvo

Prijemni ispit

Polaže se prijemni ispit iz matematike i informatike.

Prijemni ispit iz matematike: 8. jul 2024. od 10h do 13h.

Prijemni ispit iz informatike: 9. jul 2024. od 10h do 12h.

Upis kandidata koji su položili prijemni ispit: 10. jul 2024.

Prijemni ispit se sastoji od izabranih zadataka iz Zbirke zadataka iz matematike i onlajn materijala za pripremu prijemnog ispita iz informatike.

Pripremna nastava

Pripremna nastava je namenjena svima koji žele da uspešno polože prijemni ispit za upis na Računarski fakultet, ali i ostalim zainteresovanima koji žele da se pripreme za prijemni ispit na sličnim fakultetima.

1. Matematika

Počinje 24. februara i traje do 27. aprila 2024. godine, a održavaće se subotom od 10 do 13 časova (3 časa). Ukupan fond časova je 30.

Ubrzana pripremna nastava iz matematike se održava od 3. do 14. juna2024. godine, 3 časa dnevno.

Nastava se održava u centru Beograda, u učionicama Računarskog fakulteta, Knez Mihailova 6, VI sprat.

Sadržaj

Pripremna nastava iz predmeta matematika pripremljena je na osnovu tekućeg gradiva koje se izučava u srednjim školama, i uključuje sledeće oblasti:

 • Brojevni i algebarski izrazi,
 • Kompleksni brojevi,
 • Polinomi,
 • Kvadratne jednačine i nejednačine,
 • Kvadratna funkcija,
 • Iracionalne nejednačine,
 • Eksponencijalne jednačine i nejednačine,
 • Logaritmi, logaritamske jednačine i nejednačine,
 • Trigonometrija, primene u geometriji, trigonometrijske jednačine i nejednačine,
 • Funkcije,
 • Proporcionalnost i procentni račun,
 • Analitička geometrija u ravni,
 • Planimetrija,
 • Stereometrija.

Literatura

Koristi se Zbirka zadataka iz matematike za prijemni ispit na Računarskom fakultetu.

2. Informatika

Pripremna nastava iz informatike se održava onlajn. Pristup materijalima i zadacima omogućen je od 1. oktobra 2023. do 9. jula 2024. godine na adresi: http://learning.raf.edu.rs/.

Sadržaj

Pripremna nastava iz predmeta informatika, zbog različitosti obrazovnih programa u srednjim školama, predstavlja optimalnu kombinaciju znanja iz sledećih oblasti:

Brojevni sistemi,

Algoritmi i blok dijagrami,

Operativni sistem, Office, Internet, Web.

U navedenom periodu polaznicima je omogućen neograničen pristup onlajn lekcijama, video materijalima, zadacima, rešenjima zadataka i testovima koji simuliraju prijemni ispit i pripremaju polaznika da ga uspešno položi. Tokom trajanja pripremne nastave predavač je dostupan kandidatima za sva pitanja i konsultacije.

Cena pripremne nastave i prijemnog ispita

 • Cena pripremne nastave iz matematike iznosi 5.000 dinara, a u cenu je uračunato 30 časova iz matematike i Zbirka zadataka iz matematike. Cena pripremne nastave iz informatike iznosi 5.000 dinara i uključuje korišćenje onlajn materijala za pripremu prijemnog ispita iz informatike u navedenom periodu.
 • Cena polaganja prijemnog ispita iznosi 4.000 dinara.

Sve uplate za pripremnu nastavu do 31.12.2023. godine uključuju besplatan prijemni ispit.

Prijavljivanje za pripremnu nastavu i prijemni ispit može se obaviti onlajn, telefonom ili lično u sekretarijatu fakulteta.

Najkasnije dva dana pre polaganja prijemnog ispita potrebno je sekretarijatu fakulteta dostaviti neoverene fotokopije svedočanstava svih razreda srednje škole.
Takođe, dokumenta (skenirana) možete poslati mejlom na sekretarijat @ raf.edu.rs.

Za dodatne informacije o studijskim programima, pripremnoj nastavi, prijemnom ispitu i upisu na Računarski fakultet možete kontaktirati sekretarijat fakulteta na telefon: 011 26 27 613, e-mail: sekretarijat @ raf.rs ili doći lično na adresu Trg republike 5, V sprat.

Primer uplatnice

1 thought on “Pripremna nastava i prijemni ispit – Osnovne akademske studije”

Comments are closed.

3199-pripremna-nastava-i-prijemni-ispit-1