Predstavljanje Belgrade Venture Foruma

border=Veliko nam je zadovoljstvo što će učesnici seminara biti upoznati sa mogućnostima koje im pruža kompanije Seven, koja je organizator Belgrade Venture Forum-a.

Belgrade Venture Forum je najveći događaj u Srbiji koji za cilj ima da poboljša pristup finansijama, da podigne svest i izgradi investicionu spremnost, da podstakne razvoj preduzetništva i da olakša umrežavanje regionalnih preduzeća i drugih zainteresovanih strana. Kompanija veruje da postoji ogroman potencijal u ovom regionu za razvoj privatnog sektora. Broj odličnih projekata i interesi investitora u Srbiji se gomilaju. BgVF je mesto za sve zainteresovane kako bi povećali kapital, pronašli mogućnosti za investiranje i stvaranje inovativnih partnerstava i mreža.

2563-predstavljanje-belgrade-venture-foruma