Појашњење промена у плановима студијских програма-обавезни предмети

Рачунарске науке

И Алгебра и Напредна математичка анализа

  1. Уколико је студент друге године положио Алгебру и уписује трећу годину(редовно или условно), у обавези је да полаже Напредну математичку анализу.
  2. Уколико студент друге године није положио Алгебру и уписује трећу годину(редовно или условно), у обавези је да полаже и Алгебру и Напредну Математичку анализу.
  3. Студент који уписује или обнавља четврту годину у обавези је да полаже Алгебру, уколико је већ није положио.

ИИ Управљање информацијама и Базе података

  1. Уколико је студент друге године положио Управљање информацијама(обавезан предмет на другој години) и уписује трећу годину(редовно или условно), на трећој години само не може да изабере групу у којој се налази Управљање информацијама.
  2. Уколико студент друге године није положио Управљање информацијама и уписује трећу или обнавља другу годину, обавезан предмет ће му бити Базе података.
  3. Студент који уписује или обнавља четврту годину у обавези је да полаже Управљање информацијама, ако то већ није положио.

Рачунарско инжењерство

III Системи у реалном времену и Примењена вештачка интелигенција

  1. Уколико је студент треће године положио Системе у реалном времену(обавезан предмет на трећој години) и уписује четврту годину(редовно или условно), на четвртој години само не може да изабере групу у којој се налазе Системи у реалном времену.
  2. Уколико студент треће године није положио Системе у реалном времену и уписује четврту или обнавља трећу годину, обавезан предмет ће му бити Примењена вештачка интелигенција.
  3. Студент који обнавља четврту годину и није положио Системе у реалном времену обавезан предмет ће му бити Примењена вештачка интелигенција.

ИВ Конкурентни и диструбуирани системи и Примењени дистрибуирани системи

  1. Студент који обнавља четврту годину и није положио Конкурентне и дистрибуиране системе обавезан предмет ће му бити Примењени дистрибуирани системи.

5472-pojasnjenje-promena-u-planovima-studijskih-programa-obavezni-predmeti