Јелена Кљујић добила посао у CISCO канцеларији у Белгији

Јун, 2013.

cisco logo

Јелена Кљујић, дипломирани студент и асистент на Рачунарском факултету, одлази у Белгију где јој је понуђено радно место у компанији CISCO. Реч је о водећој светској компанији у области рачунарских мрежа која трансформише начин на који се људи повезују, комуницирају и сарађују.

Јелена је 2008. године завршила студијски програм рачунарске мреже и комуникације на нашем факултету, са просечном оценом 9.66. Дипломирала је са радом “МIМО системи и просторно-временско кодовање”. Од септембра 2008. запослена је на Рачунарском факултету као сарадник у настави на предметима: Теорија информације и кодовање, Компресија података, Дигиталне комуникације, Бежичне и мобилне комуникације и Вероватноћа и статистика. Фебруара 2009. уписала мастер студије на Рачунарском факултету на одсеку за Рачунарске мреже и комуникације.

2881-jelena-kljujic-dobila-posao-u-cisco-kancelariji-u-belgiji-2