Jelena Kljujić dobila posao u CISCO kancelariji u Belgiji

Jun, 2013.

cisco logo

Jelena Kljujić, diplomirani student i asistent na Računarskom fakultetu, odlazi u Belgiju gde joj je ponuđeno radno mesto u kompaniji CISCO. Reč je o vodećoj svetskoj kompaniji u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju.

Jelena je 2008. godine završila studijski program računarske mreže i komunikacije na našem fakultetu, sa prosečnom ocenom 9.66. Diplomirala je sa radom “MIMO sistemi i prostorno-vremensko kodovanje”. Od septembra 2008. zaposlena je na Računarskom fakultetu kao saradnik u nastavi na predmetima: Teorija informacije i kodovanje, Kompresija podataka, Digitalne komunikacije, Bežične i mobilne komunikacije i Verovatnoća i statistika. Februara 2009. upisala master studije na Računarskom fakultetu na odseku za Računarske mreže i komunikacije.

2881-jelena-kljujic-dobila-posao-u-cisco-kancelariji-u-belgiji-2