Информационе технологије - Струковне студије

informacionetehnologijeИнформационе технологије као дисциплина изучавају администрацију рачунарских мрежа, пословног софтвера, база података, администрације клијентских и серверских оперативних система, а стручњаци овог профила потребни су свакој фирми која има преко десет запослених. Овај струковни студијски програм пружа идеалну комбинацију практичних знања и вештина потребних за адекватно функционисање рачунарске инфраструктуре.

Опширније...

 

 

Назив студијског програма: Информационе технологије (реакредитован 2014.)
Претходни назив студијског програма: Информационе технологије (акредитован 2009.)
Трајање: 3 године (180 ЕСП бодова)
Звање: Струковни инжењер електротехнике и рачунарства
Број уписаних по години: 30 студената

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

Услови за упис:

  • Завршена средња школа у трајању од 4 године,
  • Положен пријемни испит из информатике.
  • За упис на основне струковне студије полаже се само пријемни испит из информатике, при чему на самим студијама нема математичких, већ стриктно практичних предмета,
  • Детаљније о упису,
  • Припремна настава и пријемни испит.


Акредитација и дозвола за рад