Obrada signala u telekomunikacijama – Doktorske studije

{tab=Studijski program}

Kako su Nokia i Sony Ericsson uspeli da postanu vodeći svetski proizvođači mobilne telefonije? Ulaganjem u naučno-istraživački rad u oblasti telekomunikacija, posebno u oblasti digitalne obrade signala, ali i primenom rezultata ovog rada. Poslednjih godina oblast obrade signala doživela je značajne promene i našla se u centru pažnje mnogih visokotehnoloških kompanija. Veliki broj korisnika i brzi razvoj računarstva doprineli su neverovatnoj ekspanziji ove oblasti.

Naziv smera: Obrada signala u telekomunikacijama

Trajanje: 3 godine (180 ESPB bodova)

Zvanje: Doktor nauka –  elektrotehnika i računarstvo

Uslovi za upis: Završene master studije (ukupno 300 ESPB bodova)

Akreditacija i dozvola za rad fakulteta:

Akreditacija studijskih programa:

Akreditacija i dozvola za rad univerziteta UNION:

Diploma je priznata u inostranstvu u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Broj upisanih po godini: 5 studenata.

{tab=Znanja}

 • Principi propagacije radio talasa.
 • Modelovanje mobilnih i bežičnih kanala.
 • Ad hoc mobilne mreže i senzorske mreže.
 • Evaluacija i dimezionisanje mreža sa komutacijom paketa.
 • Principi modulacija sa više nosilaca i primena u sistemima digitalne bežične televizije i mreža.
 • Spektralne metode i njihova primena obradi zvuka i slike.
 • Projektovanje digitalnih filtara za decimaciju i interpolaciju, banke filtara i waveleti.
 • Metode estimacije sa primenom estimacije u obradi signala.

{tab=Plan studija}

I godina

Predmet

ESPB

Tehnički kvalifikacioni ispit

5

Izborni predmet iz grupe D5

12

Izborni predmet iz grupe D6

13

Prvi izborni predmet iz grupe D7

15

Drugi izborni predmet iz grupe D7

15

Ukupno ESPB:

60

II godina

Predmet

ESPB

Prvi izborni predmet iz grupe D8

15

Drugi izborni predmet iz grupe D8

15

Doktorska disertacija – teorijske osnove i istraživački kvalifikacioni ispit

30

Ukupno ESPB:

60

III godina

Predmet

ESPB

Doktorska disertacija – studijski istraživački rad

30

Doktorska disertacija – studijski istraživački rad

10

Doktorska disertacija – izrada i odbrana disertacije

20

Ukupno ESPB:

60

Izborni predmeti

Grupa D5

ESPB

Napredni kurs digitalnih telekomunikacija

12

Višebrzinska obrada signala

12

Grupa D6

ESPB

Teorija detekcije i modulacije

13

Stististička obrada signala

13

Grupa D7

ESPB

Napredni kurs bežičnih komunikacija

15

ASIC dizajn u telekomunikacijama

15

Slučajni procesi

15

Grupa D8

ESPB

Propagacija radio signala

15

Teorija telekomunikacionog saobraćaja

15

Napredne tehnike obrade signala

15

Odabrana poglavlja iz optimizacije

15

Sakrivanje informacija

15

{tab=Beneficije i školarina}

Studenti Računarskog fakulteta imaju sledeće beneficije:


 • Pravo na zdravstveno osiguranje,
 • Kartu za povlašćenu vožnju u gradskom prevozu,
 • ETC kartice,
 • Popust od 30% na CET-ova izdanja,
 • Pravo na legalne Microsoft akademske licence.

Gledano iz ugla studenta, školarina predstavlja neku vrstu investicije kapitala u sopstvenu budućnost.

Cena školarine uključuje:


 • nastavu,
 • individualne konsultacije,
 • polaganje ispita
 • kompletnu literaturu u štampanom ili elektronskom obliku,
 • softverske licence,
 • neograničeni pristup internetu,
 • upotrebu ostalih resursa fakulteta,
 • sve potvrde, uverenja, obrasce, diplome itd.

Cena doktorskih studija je 2.700€ u dinarskoj protivrednosti za jednu godinu studija.

Jednom rečju, za studente nema skrivenih troškova.

U slučaju plaćanja na rate ukupna cena je 3.000€:

 • Prva rata – pri upisu se plaća 1200€,
 • druga rata – do 31. decembra se plaća 900€,
 • treća rata – do 1. aprila se plaća 900€.

Maksimalan popust od 40 % za DOKTORSKE STUDIJE – za svaku završenu godinu osnovnih akademskih i master studija na Računarskom fakultetu budući doktoranti ostvaruju pravo na 8 % popusta.

1912-obrada-signala-u-telekomunikacijama-doktorske-studije