План студијског програма Интелигентни системи, акредитованог 2009.

Р бр.ОзнакаПредметСеместарЧасоваЕСПБ
1.08.4002Симболичко рачунање12+23
2.08.8903Три изборна предмета из групе М319+918
3.08.8906Два изборна предмета из групе М424+412
4.08.8908Један предмет из групе М523+36
5.08.9000Увод у методологију научно-истраживачког рада22+23
6.08.9001Завршни мастер рад218
Укупно: 20+2060
Изборни предмети: Група М3
08.8017Рачунарски кластери13+36
08.8019Биоинформатика13+36
08.8021Мултипроцесорски системи13+36
08.8025Проналажење информација13+36
08.8026Рачунарске игре13+36
08.8029Програмски језици13+36
08.8030Семантички веб13+36
Изборни предмети: Група М4
08.6001Фази логика и фази одлучивање22+26
08.6002Неуралне мреже22+26
08.8010Системи засновани на знању22+26
08.8012Роботика22+26
08.8016Перформансе рачунара22+26
Изборни предмети: Група М5
08.4020Рачунарска анимација23+36
08.8031Виртуелна стварност23+36
08.8032Моделовање и симулација дискретних догађаја23+36
08.8033Рачунарство у облаку (Cloud Computing)23+36

2588-plan-studija