План студијског програма Интелигентни системи, акредитованог 2009.

Р бр. Ознака Предмет Семестар Часова ЕСПБ
1. 08.4002 Симболичко рачунање 1 2+2 3
2. 08.8903 Три изборна предмета из групе М3 1 9+9 18
3. 08.8906 Два изборна предмета из групе М4 2 4+4 12
4. 08.8908 Један предмет из групе М5 2 3+3 6
5. 08.9000 Увод у методологију научно-истраживачког рада 2 2+2 3
6. 08.9001 Завршни мастер рад 2 18
Укупно: 20+20 60
Изборни предмети: Група М3
08.8017 Рачунарски кластери 1 3+3 6
08.8019 Биоинформатика 1 3+3 6
08.8021 Мултипроцесорски системи 1 3+3 6
08.8025 Проналажење информација 1 3+3 6
08.8026 Рачунарске игре 1 3+3 6
08.8029 Програмски језици 1 3+3 6
08.8030 Семантички веб 1 3+3 6
Изборни предмети: Група М4
08.6001 Фази логика и фази одлучивање 2 2+2 6
08.6002 Неуралне мреже 2 2+2 6
08.8010 Системи засновани на знању 2 2+2 6
08.8012 Роботика 2 2+2 6
08.8016 Перформансе рачунара 2 2+2 6
Изборни предмети: Група М5
08.4020 Рачунарска анимација 2 3+3 6
08.8031 Виртуелна стварност 2 3+3 6
08.8032 Моделовање и симулација дискретних догађаја 2 3+3 6
08.8033 Рачунарство у облаку (Cloud Computing) 2 3+3 6

2588-plan-studija