Studijski program

border=

Da li biste želeli da razvijate robote ili autonomna vozila koji će se samostalno kretati i vršiti razne zadatke u potpuno nepoznatom okruženju i bez uticaja čoveka? Jednom rečju, da li želite da pravite inteligentne sisteme? Jednogodišnji akreditovani studijski program master studija na Računarskom fakultetu može vam pomoći da vaša želja postane stvarnost. Oblast inteligentnih sistema uključuje mnoge discipline, kao što su mašinsko učenje, računarske igrice, automatsko dokazivanje matematičkih teorema ili dijagnoza bolesti u medicini. Ova oblast sistematizuje i automatizuje intelektualne aktivnosti.

Naziv smera: Inteligentni sistemi

Trajanje: 1 godina (60 ESPB bodova)

Zvanje: Master informatičar

Uslovi za upis:

1. Završene studije u trajanju od 4 godine (240 ESPB bodova),

2. Pravo upisa na master studije stiče kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru broja studenata predviđenih za upis datog studijskog programa. Rang lista kandidata prilikom upisa određuje se na osnovu uspešnosti završetka prethodnih studija prijavljenih kandidata.

Akreditacija i dozvola za rad fakulteta:

Akreditacija studijskih programa:

Akreditacija i dozvola za rad univerziteta UNION:

Diploma je priznata u inostranstvu u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Broj upisanih po godini: 10 studenata.

2586-studijski-program