План студијског програма Рачунарске комуникације, акредитованог 2009.

Р бр.

Ознака

Предмет

Семестар

Часова

ЕСПБ

1.

08.8020

Теорија оптичких комуникација

1

3+3

6

2.

08.8022

Планирање радио мрежа

1

3+3

5

3.

08.8024

3-Плаy мреже

1

3+3

5

4.

08.8910

Изборни предмет из групе М6

1

3+3

5

5.

08.9000

Увод у методологију научно-истраживачког рада

2

2+2

3

6.

08.8027

Пројектовање мрежа

2

3+3

6

7.

08.8028

Мобилне комуникације

2

3+3

6

8.

08.7102

Стручна пракса 

2

6

9.

08.9001

Завршни мастер рад

2

18

Укупно:

20+20

60

Један изборни предмет из групе М6

Р бр.

Ознака

Предмет

Семестар

Часова

ЕСПБ

1.

08.9131

Увод у теорију телекомуникационог саобраћаја

1

3+3

5

2.

08.8032

Моделовање и симулација дискретних догађаја

1

3+3

5

2592-plan-studija-racunarske-komunikacije-akreditovane-2009