Знања

На мастер студијама Рачунарске комуникације студенти стичу следеће вештине:

  • Знања у области пројектовања широкопојасних мрежа, уклучујући окоснице и приступне мреже, као и могућност имплементације интегрисаних услуга које обухватају звук, видео и класични пренос података.
  • Знања и вештина у области бежичних комуникација, које укључују целуларну телефонију, системе за персоналну комуникацију, бежичне комутационе мреже и бежичне локалне рачунарске мреже.
  • Познавање и употреба математичких појмова, законитости и метода који су подлога за реализацију рачунарских комуникационих система (напредни алгоритми, нумеричка математика).
  • Познавање и употреба софтвера за симулацију, развој и тестирање рачунарских комуникационих система.
  • Способност пројектовања, развоја и имплементације широкопојасних комуникационих система (оптичке комуникације, ВоИП, 3-Плаy, бежичне мреже…).
  • Способност праћења развоја технологије рачунарских комуникација, као и оцене могућности њихове употребе у свакодневном животу .

2591-znanja