Парадигме програмирања

Циљ и исход предмета Упознавање студената са основним концептима и механизмима различитих парадигми програмирања, као што су функционално, реактивно и генеричко програмирање и њихова употреба у развоју софтвера. Студент који успешно заврши курс познаје основне … Опширније

Опширније

Софтверски процеси

Циљ и исход предмета Циљ предмета је упознавање са моделима, методама и процесима животног циклуса софтвера. Студенти су оспособљени да примењују разне моделе и процесе животног циклуса софтвера, као и да анализирају и унапређују постојеће … Опширније

Опширније

Конструкција софтвера

Циљ и исход предмета Оспособити студенте за примену препоручене праксе, стандарда, метода, техника и алата у конструкцији софтвера. Студенти поседују практична знања и вештине за професионалну конструкцију софтвера, која је заснована на стандардима и доброј … Опширније

Опширније

Алати софтверског инжењерства

Циљ и исход предмета Упознавање студената са основним алатима који се користе у софтверском инжењерству, у различитим фазама животног циклуса софтвера. Студент је у стању да одабере и користи одговарајуће алате неопходне у процесу развоја … Опширније

Опширније

Шел програмирање

Циљ и исход предмета Упознавање студената са концептима шел програмирања и његовом практичном применом у аутоматизацији софтверских процеса. Студент који успешно заврши курс добро познаје синтаксу једног језика за шел програмирање и у њему уме … Опширније

Опширније

Студент Вук Вуковић одбранио је дипломски рад на тему „Развој видео чет апликације употребом WebRTC технологије“

Студент Рачунарског факултета Вук Вуковић је у петак, 29. септембра 2023. године одбранио дипломски рад на тему Развој видео чет апликације употребом WebRTC технологије пред комисијом коју су чинили ментор др Милан Видаковић и члан … Опширније

Опширније

Студент Никола Алексић одбранио је дипломски рад на тему „Експертски системи у примени решавања нонограма“

Студент Рачунарског факултета Никола Алексић је у петак, 21. јула 2023. године одбранио дипломски рад на тему Експертски системи у примени решавања нонограма пред комисијом коју су чинили ментор др Јелена Васиљевић и члан др Милош Јовановић . У … Опширније

Опширније

Студент Алекса Ковачевић одбранио је дипломски рад на тему „Храм у Џунгли“

Студент Рачунарског факултета Алекса Ковачевић је у среду , 26. јула 2023. године одбранио дипломски рад Храм у Џунгли који представља 3Д анимацију, пред комисијом коју су чинили ментор др Растко Кукић и члан мр Горан Рубил. Кандидат је, … Опширније

Опширније

Списак стипендиста 2023/2024.

Ученици који су добили стипендију за четворогодишње бесплатно школовање на Рачунарском факултету (по редоследу пријављивања): РН – Рачунарске науке РИ – Рачунарско инжењерство р.бр. име и презиме школа место такмичења За студијски програм 1. Игор … Опширније

Опширније

Рударење података

Циљ и исход предмета Стицање теоретских знања и практичних вештина у области рударења података Студент разуме основне концепте, принципе и методе рударења података и уме да примени различите технике имплементације рударења података у решавању реалних … Опширније

Опширније