Припремна настава и пријемни испит

Основне академске студије - припремна настава и пријемни испит: 


РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ (до 75 студената)
програм основних академских студија који траје четири године и носи 240 бодова по ЕСПБ

РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (до 180 студената)
програм основних академских студија који траје четири године и носи 240 бодова по ЕСПБ

МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ДИЗАЈН (до 20 студената)
програм основних академских студија који траје четири године и носи 240 бодова по ЕСПБ


Основне струковне студије - припремна настава и пријемни испит: 

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (до 60 студената)
програм основних струковних студија који траје три године и носи 180 бодова по ЕСПБ


 

ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ И ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

Пример уплатнице