Школарина

Гледано из угла студента, школарина представља неку врсту инвестиције капитала у сопствену будућност. Идеја Рачунарског факултета је да се студенту ова инвестиција вишеструко исплати, и то врло брзо након завршетка студија.

Једном речју, ми школујемо људе за светско тржиште, који ће имати светске плате, али то никако не значи да ће они морати да раде у иностранству. Осим тога, ту су и студенти из европских земаља, који ће свакако наћи рачуницу да студирају код нас, било у целости било кроз размену путем Европског система преноса бодова.

Школарина за основне академске, мастер и докторске студије (изузев за мастер програм MCF)

Цена академских студија (основних, мастер и докторских) је 2700 € за једну годину студија (за стране студенте школарина износи 4500 €). Она укључује предавања, вежбе и пратећу литературу, која може да буде у штампаном или електронском формату.

Све веће банке дају кредите. Неке дају наменске кредите за студирање, а неке опште готовинске кредите. И Рачунарски факултет кредитира студије и то у три рате. У том случају укупна цена је 3000 € - при упису се уплаћује 1.200 €, до 31. децембра 900 €, а до 1. априла 900 € (за стране студенте укупна цена је 5000 € - при упису се уплаћује 2000 €, до 31. децембра 1500 €, а до 1. априла 1500 €).

Максималан попуст од 40 % за МАСТЕР СТУДИЈЕ - за сваку завршену годину основних академских студија на Рачунарском факултету будући мастер студенти остварују право на 10 % попуста.

За мастер студије Софтверско инжењерство и мастер студије Информациони системи, генерацији студената 2022/2023. биће одобрен специјалан попуст од 40%, без услова да су завршили претходне студије на Рачунарском факултету.

Максималан попуст од 40 % за ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - за сваку завршену годину основних академских и мастер студија на Рачунарском факултету будући докторанти остварују право на 8 % попуста.

Школарина за Master in Computational Finance (MCF) / Master in Computational Finance (MCF) - Tuition and Fees 

More details: Master in Computational Finance (MCF) - Tuition and Fees

Школарина за основне струковне студије

Цена струковних студија је 1800 € за једну годину студија (за стране студенте школарина износи 2700 €). Она укључује предавања, вежбе и пратећу литературу, која може да буде у штампаном или електронском формату. У случају плаћања на рате укупна цена је 2000 € - при упису се плаћа 800 €, друга рата од 600 € до 31. децембра и трећа од 600 € до 1. априла (за стране студенте укупна цена је 3000 € - при упису се плаћа 1200 €, друга рата од 900 € до 31. децембра и трећа од 900 € до 1. априла).

Генерацији студената 2022/2023. одобрава се специјалан попуст од 25% за све три године студија Информационе технологије, уместо 1.800 € цена је 1.350 € по години. У случају плаћања на рате уместо 2.000 € студенти ће плаћати 1.500 € - при упису се плаћа 600 €, друга рата од 450 € до 31. децембра и трећа од 450 € до 1. априла. Специјални попуст не важи за стране студенте.

Школарина за све студијске програме укључује:

  • наставу,
  • индивидуалне консултације,
  • полагање испита,
  • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
  • софтверске лиценце,
  • неограничени приступ интернету,
  • употребу осталих ресурса факултета,
  • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице