Upis na Računarski Fakultet

Uslovi za upis na prvu godinu studija

U prvu godinu studija, u školskoj 2009/2010. godini, biće upisano do 110 studenata na osnovne akademske i osnovne strukovne studije. Prvu godinu osnovnih akademskih i strukovnih studija mogu upisati kandidati sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u trajanju od četiri godine i položenim prijemnim ispitom u zavisnosti od studijskog programa.

  • Za program osnovnih akademskih studija (Računarske mreže i komunikacija i Računarske nauke) uslov je položen prijemni ispit iz matematike i informatike
  • Za program osnovnih strukovnih studija (Informacione tehnologije) uslov je položen ispit iz informatike.

Zbirke zadataka za pripremu prijemnog ispita možete nabaviti u sekretarijatu Računarskog fakulteta.

Bodovanje

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata čine opšti uspeh u srednjem obrazovanju i rezultat postignut na prijemnom ispitu, na sledeći način:

  • opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena sva četiri razreda množi sa dva, tako da se najviše može ostvariti 40 poena
  • rezultat postignut na prijemnom ispitu iz matematike i informatike za programe osnovnih akademskih studija vrednuje se sa najviše 60 poena (30 po ispitu). Ispit iz informatike za program strukovnih studija može doneti najviše 60 poena.

Pravo upisa imaju kandidati koji ostvare po oba kriterijuma više od 51 poena.

Sve informacije biće objavljivane na oglasnoj tabli i sajtu Računarskog fakulteta.

30-upis-na-racunarski-fakultet