Математичка анализа, Теорија, примери, задаци за студенте

Изашла је нова књига Математичка анализа, Теорија, примери, задаци за студенте рачунарства. Књига детаљно обрађује низове, функције, изводе и интеграле. Такође, присутни су и примери који илуструју примене блиске рачунарству.

776-matematicka-analiza-teorija-primeri-zadaci-za-studente