Matematička analiza, Teorija, primeri, zadaci za studente

Izašla je nova knjiga Matematička analiza, Teorija, primeri, zadaci za studente računarstva. Knjiga detaljno obrađuje nizove, funkcije, izvode i integrale. Takođe, prisutni su i primeri koji ilustruju primene bliske računarstvu.

776-matematicka-analiza-teorija-primeri-zadaci-za-studente