Diplomirali Aleksandar Ćirić i Žarko Prstojević

Računarski fakultet je od danas bogatiji za još dva diplomca. Student Aleksandar Ćirić je odbranio diplomski rad na temu „Mrežni sistemi za detekciju upada“, pred komisijom koju su činili mentor Radivojević Mirjana i član komisije doc. dr Vučić Desimir. Aleksandar se u svom radu bavi vrstama, strukturom i načinom realizacije sistema za detekciju upada. Pred istom komisijom diplomski je branio i student Žarko Prstojević, koji se u svom radu „Realizacija 3Play mreže u okruženju kablovskog servis provajdera“ bavi realizacijom objedinjenog sistema (internet, telefon, televizija) poznatog kao 3Play korišćenjem kablovske infrastrukture.

Čestitamo diplomcima i želimo puno uspeha u budućem radu i obrazovanju.

Fotografije možete pogledati u galeriji.

873-diplomirali-aleksandar-ciric-i-zarko-prstojevic