Дипломирао Андреја Жујковић

На Рачунарском факултету у Београду данас је дипломирао студент Андреја Жујковић (38/03). Андреја је представио свој рад на тему „Mодел информационог система факултетске библиотеке“. Ментор је проф. др Бранко Перишић.

У раду је објашњен модел система, примењени стандарди и решења као и сам концепт дигиталних библиотека. Поред основних функција – чувања података, администрације и конверзације и класификације и индексирања, детаљно је објашњен UNIMARC стандард. Овај стандард, креиран да покрије све врсте библиотечке грађе, једини је глобално прихваћен стандард који дефинише логичку и физичку структуру библиографског записа. Након излагања Андреја је представио апликацију која обавља основне функције уноса, измене и претраге по овом стандарду. Примењено решење базира се на Java програмском језику и Microsoft SQL Server-у.

Честитамо Андреји и желимо пуно успеха у даљем образовању и раду!

826-diplomirao-andreja-zujkovic