Доцент др Десимир Вучић на форуму TELFOR 2007

У Београду је од 20. до 22. новембра 2007. године одржан 15. Телекомуникациони форум TELFOR 2007. На пленарној седници уводне и поздравне речи су имали Председник Управног одбора, проф. др. Ђорђе Пауновић, Министар за телекомуникације и информатичко друштво, Др Aлександра Смиљанић и Ректор Универзитета у Београду, проф. др. Бранко Ковачевић.

Предавање по позиву „Регулација телекомуникационог тржишта“ је имао проф. др. Јован Радуновић, РАТЕЛ, ЕТФ Београд. На посебним секцијама презентације су имали SIEMENS Enterprice Commmunications, Microsoft Software, VIP Mobile, Infoarena Grupa (Загреб), IBIS Instruments, ИРИТЕЛ, Телеком Србија а.д. и Alcatel-Lucent. Одржан је семинар „Компјутерски и cyber криминал“ са више предавача и техничка презентација MicronasNIT из Новог Сада. Рад Форума се одвијао кроз девет ауторских и једну студентску секцију са око 200 научних и стручних радова, од чега је 11 радова било по позиву.

Доцент др Вучић Десимир, Рачунарски факултет, је члан рецезентског тима TELFOR-a и на TELFOR 2007 је имао коауторски рад „Cyclic MUSIC algorithm for DOA estimation of wideband coherent signals in frequency domain“ који је изложен на секцији за Обраду сигнала. У запаженом и успешном излагању је разматран оригинални циклични MUSIC алгоритам за процену смера доласка кохерентних широкопојасних радио сигнала коришћењем њихових цикличних обележја у фреквенцијском домену.

857-docent-dr-desimir-vucic-na-forumu-telfor-2007