Docent dr Desimir Vučić na forumu TELFOR 2007

U Beogradu je od 20. do 22. novembra 2007. godine održan 15. Telekomunikacioni forum TELFOR 2007. Na plenarnoj sednici uvodne i pozdravne reči su imali Predsednik Upravnog odbora, prof. dr. Đorđe Paunović, Ministar za telekomunikacije i informatičko društvo, Dr Aleksandra Smiljanić i Rektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr. Branko Kovačević.

Predavanje po pozivu „Regulacija telekomunikacionog tržišta“ je imao prof. dr. Jovan Radunović, RATEL, ETF Beograd. Na posebnim sekcijama prezentacije su imali SIEMENS Enterprice Commmunications, Microsoft Software, VIP Mobile, Infoarena Grupa (Zagreb), IBIS Instruments, IRITEL, Telekom Srbija a.d. i Alcatel-Lucent. Održan je seminar „Kompjuterski i cyber kriminal“ sa više predavača i tehnička prezentacija MicronasNIT iz Novog Sada. Rad Foruma se odvijao kroz devet autorskih i jednu studentsku sekciju sa oko 200 naučnih i stručnih radova, od čega je 11 radova bilo po pozivu.

Docent dr Vučić Desimir, Računarski fakultet, je član recezentskog tima TELFOR-a i na TELFOR 2007 je imao koautorski rad „Cyclic MUSIC algorithm for DOA estimation of wideband coherent signals in frequency domain“ koji je izložen na sekciji za Obradu signala. U zapaženom i uspešnom izlaganju je razmatran originalni ciklični MUSIC algoritam za procenu smera dolaska koherentnih širokopojasnih radio signala korišćenjem njihovih cikličnih obeležja u frekvencijskom domenu.

857-docent-dr-desimir-vucic-na-forumu-telfor-2007