Основе дизајна и анализе алгоритама

Књига „Основе дизајна и анализе алгоритама“ тежи да студенте научи како да прецизно опишу својства неког алгоритма и да доказују формална тврђења о њима. Од читалаца се очекује да су завршили уводне програмерске курсеве из рачунарства. Књига наставнику такође омогућава велику слободу у организацији и презентацији материјала. Поред тога, бројни задаци на крају сваког поглавља могу да олакшају избор домаћих задатака.

Свако поглавље садржи неколико репрезентативних проблема за предмет који се разматра. Ти примери се детаљно описују како би се лакше схватили основни концепти. Додатно, на крају сваког поглавља налази се више задатака чија тежина иде у распону од простих вежби за утврђивање градива, па до креативних проблема.

837-osnove-dizajna-i-analize-algoritama