Представници Рачунарског факултета на YUINFO 2007

На симпозијуму о рачунарским наукама и информационим технологијама YUINFO 2007, који је и ове године одржан на Копаонику у веома пријатној атмосфери, од 11-14. марта 2007, учествовали су и представници Рачунарског факултета доцент Драган Шалетић и студент Марко Петровић.

 /></div><p> Колега Петровић је презентовао рад „<b>Развој и реализација базног хијерархијског нивоа болничког информационог система у <span>.net</span> технологији</b>“, чији су аутори <b>Бранислав Јевтовић</b>, студент Више пословне школе из Блаца, <b>Јован Оклобџија</b>, студент Електротехничког факултета у Београду и <b>Марко Петровић</b>, студент Рачунарског факултета у Београду. Рад је презентован у оквиру програмске области <i>Информациони системи</i>.</p><p>У овом раду је дискутовано решење базног хијерархијског нивоа рачунарске подршке пружању здравствених услуга које се базира на савременим информационим технологијама (рачунарски хардвер и мреже) и метода (моделирање и симулација, експертски системи и вештачка интелигенција). Презентовано решење у конкретној реализацији показује значајна побољшања у функционисању здравствене установе и без ограничења омогућава надоградњу виших хијерархијских нивоа.</p><p>Колега Шалетић је представио рад „<b>Пројектовање расплинуто – логичких регулатора са аспекта њихове стабилности</b>“. У раду, представљеном у оквиру програмске целине <i>Вештачка интелигенција</i> и експертни системи, разматра се површина управљања ове врсте експертских система. Потом је описана једна врста система инверзног клатна, за коју се разматра пројектовање регулатора. Описан је предложени поступак пројектовања расплинутог регулатора и дати су закључци и правци могућег даљег рада.</p><p>Радови доц. Шалетића и <b>проф. <span>Gyule Mestera</span></b> са Више техничке школе из Суботице су проглашени за најбоље у програмској целини. Проф. <span>Mester</span> је том приликом позвао доц. Шалетића да у име Рачунарског факултета посети Вишу техничку школу у Суботици и Универзитет у Сегедину ради договора о евентуалној сарадњи у области интелигентних система.</p></div></div></article><p class=739-predstavnici-racunarskog-fakulteta-na-yuinfo-2007