Припремна настава из математике и информатике

Како би помогли будућим студентима да усаврше своја знања и лакше положе пријемни испит, Рачунарски факултет организује припремну наставу из предмета математика и информатика. Припремна настава се одржава суботом у 10:00 часова, а почетак је 2. фебруара 2008. године.

Пријављивање се може обавити телефоном или лично у секретаријату факултета. Трошкови припремне наставе износе 8.000,00 динара. У цене је урачуната Збирка урађених задатака из информатике и математике. За пријаве до краја године, цена укључује и излазак на пријемни испит.

863-pripremna-nastava-iz-matematike-i-informatike