Рачунарски факултет на OTEH 2007

У Београду је под покровитељством Министарства одбране Републике Србије, а у организацији Војнотехничког института Војске Србије, од 3. до 5. октобра 2007. године, одржан II Симпозијум о одбрамбеним технологијама – ОТЕH 2007. На овом научно-стручном скупу окупљају се истраживачи из подручја војних технологија, са циљем да се свеобухватно и мултидисциплинарно сагледају актуелности у овој области.

Рад на скупу се одвијао у оквиру пленарне седнице, предавања по позиву, седнице по секцијама, изложбе књига и система наоружања и војне опреме. Током три дана трајања OTEH-а 2007, представљено је 170 радова из 11 научних области. Представници Рачунарског факултета узели су активно учешће на овом скупу.
Др Радомир Јанковић, професор, у оквиру секције Борбене платформе (ваздухоплови, возила и бродови), изложио је реферат „Истраживање утицаја неких аспеката модернизације тенкова на успешност swarming-a оклопног батаљона“. Swarming је тактички приступ, погодан и у нападу и у одбрани, који се све више узима у обзир у конципирању извођењу борбених дејстава савремених армија. Прилагођење за примену swarming-a могло би да буде најбоља инвестиција у модернизацији технички слабије опремљених армија. У раду се разматра утицај неких аспеката модернизације тенкова (покретљивост, димензије, главно оруђе и комandно-информациони систем, посебно његова рачунарска радио мрежа) на могућност примене тактике swarming-a у борбеним дејствима оклопног батаљона.
Др Десимир Вучић, професор, у оквиру секције Системи електронског ратовања, вођења и управљања и сензори, изложио је реферат „Широкопојасно пресретање/детекција сигнала са фреквенцијским скакањем“. Изложен је концепт широкопојасног извиђања радио сигнала. Посебно је разматрано широкопојасно пресретање/детекција сигнала са фреквенцијским скакањем применом дигиталних метода које се заснивају на канализатору са FFТ и полифазним филтерима. Дати су изрази за вероватноћу пресретања/детекције сигнала са фреквенцијским скакањем. Предложено је једно техничко решење система за извиђање ових сигнала. Поред тога, проф. Вучић је коаутор и следећих реферата: „DOA Estimation of Wideband Cyclostationarity Coherent Signals in Frequency Domani“ и „Адаптивна OFDM модулација“.
Реферати професора Јанковића и Вучића су добро примљени и изазвали су живу дискусију међу бројним присутним учесницима скупа OTEH 2007. Ти радови најављују и будућу научно-стручну сарадњу Рачунарског факултета и Војнотехничког института Војске Србије. Поред излагања реферата, професори Јанковић и Вучић су председавали по једном од секција OTEH 2007.

835-racunarski-fakultet-na-oteh-2007