Дипломирала Вучковић Јелена

На Рачунарском факултету у среду, 24.09.2008. је дипломирала Јелена Вучковић (60/06), која је одбранила дипломски рад на тему „Реализација клијент – сервер система за wеб scraping“. Јелена је у свом раду приказала и објаснила процес екстракције података из HTML страница ради даље трансформације и коришћења садржаја у другом контексту. У свом раду изложила је све коришћене технологије: HTML, АDO.NЕТ, ASP.NET HTTP Handler-е, Base 64 кодирање и Java Micro Edition. Као срж самог дипломског описана је спецификација, имплементација и deployment апликација које чине клијент-сервер систем за wеб scraping.

Одбрани су присуствовали ментор доц. др Милан Видаковић, члан комисије доц. др Наташа Каблар и гости. Фотографије са одбране можете погледати у галерији.

1036-diplomirala-vuckovic-jelena