Дипломирао Милош Кајтез

На Рачунарском факултету у четвртак је дипломирао Милош Кајтез (53/03). Он је бранио дипломски рад на тему „Виртуелизација mySAP ЕРП решења за информациони систем компаније“. Милош се у свом ради бави системом за планирање ресурса предузећа (ЕРП), објашњава његов значај за успешно пословање и значај ЕРП система у савременом бизнису уопште. Рад се базира на ЕРП систему компаније SAP – mySAP и његовим могућностима у имплементацији у виртуелном радном окружењу. Први део се бави настанком, развојем, имплементацијом, врстама и применама ERP система, док је у другом објашњена конкретна имплементација mySAP на виртуелну платформу базирану на VMware инфраструктури.

Честитамо Милошу и желимо пуно успеха у даљем образовању и раду!

920-diplomirao-milos-kajtez