Dodela stipendija Računarskog fakulteta

Kao i svake godine, Računarski fakultet je dodelio 11 stipendija najbolje plasiranim maturantima na Srpskoj informatičkoj olimpijadi, održanoj 31. maja i 1. juna 2008. Ove godine, pravo na besplatno školovanje na Računarskom fakultetu dobili su:

 • Miroslav Bogdanović
 • Maja Kabiljo
 • Mikloš Homolja
 • Marko Mitić
 • Sanja Popović
 • Nikola Milosavljević
 • Mirko Katanić
 • Marko Paunović
 • Bojan Karlaš
 • Marko Đikić
 • Miloš Jokić

935-dodela-stipendija-racunarskog-fakulteta