др Радомир Јанковић на ICDQM-2008

У Београду је, у организацији Истраживачког центра за управљање квалитетом и поузданошћу (DQМ Истраживачки центар), у свечаној сали Грађевинског факултета, 18. и 19. јуна 2008. године одржана 11. међународна конференција о управљању квалитетом и поузданошћу DQМ-2008 (Dependability and Qуаlity Маnagement). На конференцији је учествовао и професор Рачунарског факултета, доц. др Радомир Јанковић.

Овај научно-стручни скуп представља форум за приказивање нових резултата, развојних истраживања и примена у области поузданости и квалитета и сродних дисциплина у фази маркетинга, пројектовања, производње, испитивања, коришћења и повлачења из употребе производа. Зато је логична целина конференције заокружена облашћу инжењерства читавог животног циклуса.

У зборнику радова међународне конференције ICDQM 2008, објављено је 147 радова, укључујући пленарна саопштења и саопштења, у следећим тематским областима:

  • инжењерство система
  • инжењерство квалитета
  • инжењерство поузданости
  • конкурентно инжењерство
  • менаџмент знањем и конкурентност организације
  • непрекидно унапређење квалитета.

Доц. др Радомир Јанковић, професор Рачунарског факултета у Београду, у оквиру области Инжењерство система, представио је свој реферат: „GPSS реализација алгоритма за swarming оклопног батаљона“. У раду се разматра GPSS реализација алгоритма за swarming групе наоружаних мобилних платформи која брани територију од претње бројчано и технички надмоћнијих јединица противника. Swarming (енгл. ројење) је тактика, погодна и у нападу и у одбрани, која се све више узима у обзир у савременом конципирању извођења борбених дејстава. Мотивација за истраживање, које се на Рачунарском факултету одвија у оквиру пројекта Динамика система, је у томе што би прилагођење постојећих оклопних и механизованих јединица за примену swarminga могло да буде најбоља инвестиција у модернизацији армија мањих земаља, а истовремено и добар извозни посао.

971-dr-radomir-jankovic-na-icdqm-2008