Интернет огледало број 100

Захваљујући сарадњи ЦЕТ-а и Internet огледала, обезбеђен је већи број примерака овог познатог домаћег Business & Теchnologies магазина. Студенти могу подићи бесплатни примерак јубиларног новог броја у студентској служби. Тема броја је информатичко друштво у Србији, а поред тога вас очекују приче лидера успешних домаћих ICТ компанија.

1109-internet-ogledalo-broj-100