Изабран Студентски парламент

С обзиром на то да је Студентском парламенту у претходном сазиву истекао мандат, у складу са Статутом Рачунарског факултета одржани су избори 15. и 16. априла 2008. године. Након обављених консултација са студентима, професорима и студентском службом, на изборе се изашло са листом од осам кандидата.

Право гласа су имали сви студенти Рачунарског факултета који су бирали 5 кандидата од понуђених 8. Резултати гласања су следећи:

Име и презимеБр. индексаГласови (%)
1. Милош Толпа61/0469,70
2. Горан Мартић50/0566,67
3. Стефан Стојановић56/0666,67
4. Лазар Петровић81/0560,61
5. Петар Првуловић41/0754,55
6. Игор Јовић03/0748,48
7. Веселин Марковић03/0645,45
8. Владислав БатањскиС-9/0736,36

На конститутивној седници, одржаној 17. априла 2008. године, изабрани су:

  • Председник Студентског парламента: Милош Толпа
  • Студент продекан: Горан Мартић
  • Представници у Парламенту Универзитета Унион: Милош Толпа, Лазар Петровић и Стефан Стојановић.

919-izabran-studentski-parlament