Рачунарски факултет на Sym-Op-Is 2008

У Соко Бањи је од 14. до 17. септембра 2008. године одржан јубиларни XXXV Симпозијум о операционим истраживањима. Симпозијум је окупио реномиране операционе истраживаче из Србије и иностранства. Реализован је у организацији више институција, међу којима је ове године главни организатор био Саобраћајни факултет Универзитета у Београду. Рачунарски факултет је представљен кроз радове „Симулатор swаrminga оклопног батаљона“ и „Међусобно обучавање неуралних мрежа у еволутивним алгоритмима“.

Рад на SYM-OP-IS-у 2008 одвијао се кроз пленарна предавања и по секцијама. Пленарна предавања одржали су професори Markos Papageorgiou и Pierre Hansen, истакнути светски стручњаци у области операционих истраживања (ОИ). По секцијама представљени су радови који доприносе методологији ОИ и радови оријентисани ка применама.

 border=  border=  border=
У секцији Примена ОИ у одбрани свој рад „Симулaтор swarming oklopnog bataljona“ веома успешно је реферисао проф. Радомир Јанковић са Рачунарског факултета. У раду се приказује симулатор swarminga оклопног батаљона, реализован помоћу језика GPSSWorld. Swarming је тактика, погодна и у нападу и у одбрани, која се све више узима у обзир у савременом конципирању извођења борбених дејстава. Мотивација за истраживање које се одвија на Рачунарском факултету у Београду је што би прилагођење постојећих оклопних и механизованих јединица за примену swarminga могло да буде најбоља инвестиција у модернизацији технички слабије опремљених армија, а истовремено и добар извозни посао.
У секцији Меко рачунарство, свој и рад Игора Кабиља и Марине РадулашкиМеђусобно обучавање неуралних мрежа у еволутивним алгоритмима“, заједно су успешно реферисали проф. Драган Шалетић, Петар Јовановић и Александар Миленковић са Рачунарског факултета. У раду је дат нови приступ у обучавању неуралних мрежа у еволуционим алгоритмима. Приступ се састоји од укрштања обучавањем, базираног на међусобном обучавању родитељских јединки. Генетски и алгоритам ројењем честица модификовани су према новом моделу и перформансе су упоређене са немодификованим верзијама. Код једноставних неуралних мрежа једна од модификација ројења и модификација генетских су достигле перформансе оригиналних алгоритама. Код компликованијих мрежа модификација генетских алгоритама је показала боље резултате од свих посматраних приступа.
Оба рада са Рачунарског факултета изазвала су пажњу и интересовање присутних на секцијама, и у каснијим контактима са учесницима скупа. SYM-OP-IS 2008 се одвијао у радној и пријатној атмосфери.

1045-racunarski-fakultet-na-sym-op-is-2008