Računarski fakultet na Sym-Op-Is 2008

U Soko Banji je od 14. do 17. septembra 2008. godine održan jubilarni XXXV Simpozijum o operacionim istraživanjima. Simpozijum je okupio renomirane operacione istraživače iz Srbije i inostranstva. Realizovan je u organizaciji više institucija, među kojima je ove godine glavni organizator bio Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu. Računarski fakultet je predstavljen kroz radove „Simulator swarminga oklopnog bataljona“ i „Međusobno obučavanje neuralnih mreža u evolutivnim algoritmima“.

Rad na SYM-OP-IS-u 2008 odvijao se kroz plenarna predavanja i po sekcijama. Plenarna predavanja održali su profesori Markos Papageorgiou i Pierre Hansen, istaknuti svetski stručnjaci u oblasti operacionih istraživanja (OI). Po sekcijama predstavljeni su radovi koji doprinose metodologiji OI i radovi orijentisani ka primenama.

border=border=border=
U sekciji Primena OI u odbrani svoj rad „Simulator swarming oklopnog bataljona“ veoma uspešno je referisao prof. Radomir Janković sa Računarskog fakulteta. U radu se prikazuje simulator swarminga oklopnog bataljona, realizovan pomoću jezika GPSSWorld. Swarming je taktika, pogodna i u napadu i u odbrani, koja se sve više uzima u obzir u savremenom koncipiranju izvođenja borbenih dejstava. Motivacija za istraživanje koje se odvija na Računarskom fakultetu u Beogradu je što bi prilagođenje postojećih oklopnih i mehanizovanih jedinica za primenu swarminga moglo da bude najbolja investicija u modernizaciji tehnički slabije opremljenih armija, a istovremeno i dobar izvozni posao.
U sekciji Meko računarstvo, svoj i rad Igora Kabilja i Marine RadulaškiMeđusobno obučavanje neuralnih mreža u evolutivnim algoritmima“, zajedno su uspešno referisali prof. Dragan Šaletić, Petar Jovanović i Aleksandar Milenković sa Računarskog fakulteta. U radu je dat novi pristup u obučavanju neuralnih mreža u evolucionim algoritmima. Pristup se sastoji od ukrštanja obučavanjem, baziranog na međusobnom obučavanju roditeljskih jedinki. Genetski i algoritam rojenjem čestica modifikovani su prema novom modelu i performanse su upoređene sa nemodifikovanim verzijama. Kod jednostavnih neuralnih mreža jedna od modifikacija rojenja i modifikacija genetskih su dostigle performanse originalnih algoritama. Kod komplikovanijih mreža modifikacija genetskih algoritama je pokazala bolje rezultate od svih posmatranih pristupa.
Oba rada sa Računarskog fakulteta izazvala su pažnju i interesovanje prisutnih na sekcijama, i u kasnijim kontaktima sa učesnicima skupa. SYM-OP-IS 2008 se odvijao u radnoj i prijatnoj atmosferi.

1045-racunarski-fakultet-na-sym-op-is-2008