Рачунарски факултет на WSEAS

Од 2. до 4. маја 2008. на Техничком универзитету у Софији, Бугарска, одржане су паралелно четири међународне конференције у организацији WSEAS (Wоrld Scientific and Еngineering Аcademy and Society), на којима је учествовао и професор Рачунарског факултета Драган З. Шалетић:

  • 9. WSEAS Међународна конференција о неуралним мрежама (NN’08)
  • 9. WSEAS Међународна конференција о расплинутим (фази) системима (FS’08)
  • 9. WSEAS Међународна конференција о еволуционом рачунарству (EC’08)
  • 10. WSEAS Међународна конференција о математичким методама и рачунским методама у електротехници (MMACТEE’08).

На челу међународног програмског комитета конференција били су проф. L. A. Zadeh, оснивач теорије расплинутих скупова, и J. Kacprzyk, значајно име у области расплинутих система.

На 9. WSEAS Међународној конференцији о расплинутим системима са радом под називом „A Contribution to the Design of Stable Fuzzy Controllers“ учествовао је и професор Драган З. Шалетић. Коаутор на овом раду је проф. Nikos E. Mastorakis, извршни директор WSEAS-а и директор Лабораторије за рачунарску науку на Грчкој морнаричкој академији у Пиреју. Њихов рад је из категорије позваних радова. Рад је прошао рецензентску процедуру у којој је од 523 пријављена рада за Конференцију прихваћено 210 радова, на основу рецензија више независних рецензената. Рад је објављен у зборницима радова у штампаном облику, на CD-у и као е-библиотека. Уредници ових зборника су L. A. Zadeh и J. Kacprzyk. За детаљније информације можете се обратити проф. Шалетићу.

943-racunarski-fakultet-na-wseas