Софтвер за вредновање наставе и електронске гласачке картицe

Имамо велику част да Вас позовемо на догађај који ће се одржати на Рачунарском факултету у Београду, 27. јуна 2008. године у 12.00 ч., у организацији компаније Microsoft и Рачунарског факултета.

12:00 – 12:45
Методологија пројектовања софтвера за вредновање наставе – моделирање процеса, логички модел података, физички модел података, клијент апликација за вредновање наставе, веза са захтевима стандарда квалитета сходно Закону о високом образовању.

12:45 – 14:00
Коришћење електронских гласачких картица – DClicker – припрема за анкетирање студената, опрема за анкетирање, поступак анкетирања, унос резултата анкете у информациони систем, евиденција питања, пројекат вредновања и анализа.

951-softver-za-vrednovanje-nastave-i-elektronske-glasacke-kartice