Структуре података и организација датотека

Књига „Структуре података и организација датотека“ је намењена и студентима информатичких смерова на факултетима, мада својим обимом превазилази уобичајени програм одговарајућих предмета. Представља и комплементарну литературу за студенте постдипломских курсева из база података, јер се на тим курсевима, претежно излажу само логички, а не и физички аспекти база података.

Књига треба да послужи, као теоријски и практични водич истраживачима и пројектантима аутоматизованих информационих система, заснованих било на датотекама, било на базама података. У том смислу, ова књига попуњава одређену празнину на српском говорном подручју, која постоји у литератури посвећеној физичким структурама података.

903-strukture-podataka-i-organizacija-datoteka