Izabrani asistenti za oblast Umreženi računarski sistemi

Odlukom Nastavno-naučnog veća Računarskog fakulteta u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Umreženi računarski sistemi (NS) izabrani su:

Petar Bojović, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva – master;

Milan Škarić, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva – master.

Oba asistenta pripadaju prvoj generaciji studenata koja je upisala Računarski fakultet na smeru računarske mreže i komunikacije, kao i prvim diplomcima i masterima na RAF-u. Petar Bojović je odbranio master rad na temu „VOIP telefonija bazirana na Asterisk platformi“, a Milan Škarić rad na temu „Primena GPS u mobilnim telefonima za kontrolu prisustva i koordinaciju terenskih radnika“. Škarić je radio u Sky Communications-u, koja se bavi projektovanjem računarskih mreža i VoIP sistema, dok se Bojović bavio razvojem sistema za telefoniranje preko infrastrukture računarske mreže.

1261-izabrani-asistenti-za-oblast-umrezeni-racunarski-sistemi