Прелиминарна ранг листа – јунски уписни рок 2009.

Објављена је прелиминарна ранг листа кандидата који су полагали пријемни испит из информатике и/или математике у јунском уписном року, за програм основних академских и струковних студија. Коначна ранг листа биће објављена 29. јуна у 18 ч. Упис ће се одвијати од 29. јуна од 10 до 16 часова, у секретаријату Рачунарског факултета, Кнез Михаилова 6, 5 спрат.

Кandидати који су стекли право на упис подносе:

  • извод из матичне књиге рођених;
  • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе или оверене фотокопије;
  • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
  • две идентичне фотографије формата 4×6 cm;
  • две фотографије формата 3×3,5 цм;
  • фотокопија (не мора да буде оверена) личне карте и
  • доказ о уплати школарине.

Поред резултата пријемног испита из математике и информатике, погледајте и фотографије са пријемних испита у галерији.

1238-preliminarna-rang-lista-junski-upisni-rok-2009