РАФ завршио процес акредитације и добио дозволу за рад

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета (IV ciklus) Националог савета за високо образовање, Рачунарски факултет, Универзитет Унион, успешно је завршио процес акредитације и добио дозволу за рад. Акредитовано је свих седам студијских програма у два поља – природно-математичко и техничко-технолошко поље – у свим нивоима студија.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКО ПОЉЕТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКО ПОЉЕ
НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМАЗВАЊЕ КОЈЕ СЕ СТИЧЕНАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМАЗВАЊЕ КОЈЕ СЕ СТИЧЕ
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕРАЧУНАРСКЕ НАУКЕИНФОРМАТИЧАРРАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАРРАЧУНАРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕАЛГОРИТМИ, КОМБИНАТОРИКА, ОПТИМИЗАЦИЈАДОКТОР НАУКА – РАЧУНАРСКЕ НАУКЕОБРАДА СИГНАЛА У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМАДОКТОР НАУКА – ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

УВЕРЕЊА О АКРЕДИТАЦИЈИ И ДОЗВОЛА ЗА РАД:

1257-raf-zavrsio-proces-akreditacije-i-dobio-dozvolu-za-rad