Стипендија за докторске студије из математике

Универзитет Приморска, Словенија, расписује конкурс за једну стипендију за докторске студије из математике (позиција младог истраживача) под надзором проф. Драгана Марушича. Кandидат мора имати диплому факултета или еквивалентну обуку из математике. Приоритетна истраживачка подручја су Алгебра и Дискретна Математика. Докторска стипендија обухвата наставни хонорар, прецизније млади истраживач/докторски студент добија плату за наставну асистентуру. Стипендија се финансира максимално 3 године и шест месеци. Крајњи рок за пријаву кандидата је 31.07.2009. године. Кandидати треба да пошаљу пропратно писмо, биографију и два писма препоруке на:

„Позиција младог истраживача“

Универзитет Приморска

Приморски Институт за природне и техничке науке (УП ПИНТ)

Музејски трг 2

СИ – 6000 Копер, Словенија

За информације о конкурсу контактирајте: {xа}Манца Дробне{/xа} на адресу: manca.drobne@upr.si.

Погледајте додатне информација о ментору, конкурсу и факултету.

1183-stipendija-za-doktorske-studije-iz-matematike