Три новчане стипендије за студенте РАФ-а

Фирма Net TV plus даје три новчане стипендије искључиво студентима Рачунарског факултета у Београду. Неопходни су знање енглеског језика, одређени ниво вештине и фамилијарности са објектно оријентисаним програмирањем, док је велика предност знање математике и алгоритама. Стипендија се прима на месечном нивоу.

Радна стипендија значи да стипендисти имају обавезу да раде за послодавца док примају стипендију, али се ради о еквиваленту пола радног времена које није фиксно, са могућношћу да се 50% времена ради од куће.

Студенти заинтересовани за стипендије фирме Net TV plus могу се јавити на e-mail: vlajkaster@gmail.com

1323-tri-novcane-stipendije-za-studente-raf-a