EdIT letnja škola programiranja

EdIT(Education for Innovative Thinkers)  je događaj koji ComTrade IT Solution and Services  organizuje svakog leta u tri države (Sloveniji, BiH i Srbiji). Polaznicima je omogućeno da uz desetodnevnu edukaciju i timski rad razvijaju konkretan projekat u simuliranom radnom okruženju, i tako steknu dodatno praktično iskustvo koje će svakako biti od velike koristi u budućem radu. Novac za učešće u ovoj školi, studentima nije potreban jer sav trošak ide na teret organizatora. Jedan od ciljeva EdIT-a  je sinergija teorijskog i praktičnog znanja, ali i ostvarivanje prvog kontakta kandidata sa ComTrade ITSS  kompanijom.

Program EdIT ComTrade  Letnje škole programiranja 2010:

1534-edit-letnja-skola-programiranja