Обавештење за све студенте

Наставно-научно веће Рачунарског факултета донело је одлуку о усаглашавању са новим изменама и допунама Закона о високом образовању. Уведено је шест испитних рокова (зимски и летњи семестар), обавеза пријављивања испита, регулисан је начин формирања коначне оцене, као и потребан број ЕСП  бодова за упис наредне године студија.

Све ове измене, као и трајање семестра (15 недеља) примењиваће се од почетка школске 2010/2011. године, односно од 1. октобра 2010. године.

Погледајте одлуку наставно-научног већа РАФ-а

1586-obavestenje-za-sve-studente