Obaveštenje za sve studente

Nastavno-naučno veće Računarskog fakulteta donelo je odluku o usaglašavanju sa novim izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Uvedeno je šest ispitnih rokova (zimski i letnji semestar), obaveza prijavljivanja ispita, regulisan je način formiranja konačne ocene, kao i potreban broj ESP  bodova za upis naredne godine studija.

Sve ove izmene, kao i trajanje semestra (15 nedelja) primenjivaće se od početka školske 2010/2011. godine, odnosno od 1. oktobra 2010. godine.

Pogledajte odluku nastavno-naučnog veća RAF-a

1586-obavestenje-za-sve-studente