Објава радова у часопису e-RAF

e-RAF Journal он Computing (e-RAF JoC) је електронски научно-стручни часопис који издаје Рачунарски факултет.

Циљ часописа је да подстакне научно-истраживачки рад и процес прикупљања знања о тренутним достигнућима, садржајима, технологијама и сервисима у области рачунарских наука.
Часопис је доступан на следећој адреси

Очекујемо радове написане на српском или енглеском језику, у складу са упутством за ауторе, који дају јасан допринос или преглед неке од тематских области. Сви радови пролазе рецензију, после које се аутори обавеставају о статусу рада. Прихваћени радови ће бити објављени у електронском облику на сајту e-RAF JoC.
Поред научних радова e-RAF JoC  позива и друге ауторе, пре свега студенте РАФ-а, да у посебном делу објаве прегледне и популарне радове из области свог интересовања.

Студенти су позвани и да објаве своје семинарске радове и сазетке заврсних радова (дипломски, мастер, докторски).

Објављивање научних и стручних радова има велики значај за стицање посебних вештина писања техничких извештаја, и вреднује се као значајно достигнуће приликом тражења посла. Нарочито је значајно објављивање радова за оне који намеравају да се баве научним радом кроз мастер и доктроске студије.

1650-objava-radova-u-casopisu-e-raf