Бесплатни докторски курсеви за постдипломце

Рачунарски факултет у сарадњи са Математичким институтом САНУ организује бесплатне докторске курсеве свим заинтересованим постдипломским студентима. Реч је о следећим курсевима:

Теорија графова
Линеарно и целобројно програмирање
Комбинаторна оптимизација
Дизајн и анализа алгоритама
Теорија комплексности

„Ови курсеви су од изузетне важности свим студентима који планирају да се баве истраживањем из било које области алгоритама, комбинаторике и оптимизације (а такође су акредитовани на РАФ-у у оквиру докторских студија „Алгоритми, комбинаторика и оптимизација“). Ове три области су се развијале невероватном брзином последњих неколико деценија због свеобухватних примена у модерном технолошком друштву. Њихов развој је често био повезан, истраживачи из све три области су међусобно сарађивали, користећи се међусобним методама, остварујући круцијална достигнућа у области развоја нових алгоритама. Први факултет у свету који је препознао потребу да студенти ове мултидисциплинарне области стекну знање из све три области је Carnegie Mellon University који је 1989. основао прве докторске студије из Алгоритама, комбинаторике и оптимизације.“ – објаснила је професор др Кристина Вушковић, организатор докторских курсева.

С обзиром да су курсеви намењени студентима из различитих области, они су сви дизајнирани да не подразумевају предзнање из дате области, већ да на уводном, докторском нивоу упознају студенте са терминологијом, методама и основним достигнућима дате области.

До сад су одржана 4 курса, које су похађали студенти РАФ-а, Саобраћајног факултета у Београду, ПМФ-а у Крагујевцу, ФТН-а у Новом Саду, ПМФ-а у Београду, ЕТФ-а у Београду и Економског факултета у Суботици. У летњем семестру 2011/12. ће се одржати курс из Теорије комплексности.

Молим све заинтересоване студенте да се пријаве слањем поруке на мејл: kvuskovic @ raf.edu.rs.

1748-besplatni-doktorski-kursevi-za-postdiplomce