Предавање др Наташе Пржуљ

У среду, 21. децембра, са почетком у 18 сати, у сали 718 на Математичком факултету Универзитета у Београду, у оквиру семинара Биоинформатика ће бити одржано предавање др Наташе Пржуљ са темом „Нови увиди у биологију анализом биолошких мрежа“. Позивамо све заинтересоване наставнике и студенте да присуствују предавању.

 Апстракт

Гени производе на хиљаде различитих типова протеина, који међусобно реагујући формирају комплексне мреже које одржавају ћелијски живот. Могуће је да ће подаци о протеинским интеракцијама бити корисни за нова биолошка открића колико и генетске секвенце. Због велике количине интеракцијских података, поређења мрежа које описују биолошке системе патогених и не-патогених врста би могла имати кључну улогу у разумевању патолошких механизама. Такође, поређење мрежа здравих и болесних ћелија би могло продубити разумевање болести и водити идентификацији ћелијских делова који су кандидати за нову терапеутску интервенцију.

Постојећи алгоритми за поравнавање мрежа користе информације екстерне топологији мреже, нпр. генетске или протеинске секвенце. Пошто је топологија мреже нови и независан извор биолошких информација, важно је разумети колико биологије се мозе научити из топологије, независно од било ког другог извора података. Зато смо развили математички ригорозне начине поравнавања мрежа базиране искључиво на топологији. Наши методи производе до сада најкомплетнија поравнавања мрежа која откривају велике, повезане регионе сличности између мрежа.

Поврх тога, показали смо да је топологија мреже другачија око гена имплицираних у канцеру и оних који нису имплицирани у канцеру. На основу тога смо предвидели нове гене потенцијално одговорне за канцер и наше предикције су фенотипски валидиране. Наше анализе показују да граф-теоретске анализе биолошких мрежа могу да дају нове увиде у биологију и филогенију као и да помогну идентификацији нових протеина за које се лекови везују, што може допринети развоју нових лекова и побољшању здравствене неге.

1787-predavanje-dr-natase-przulj