Бесплатни докторски курсеви на РАФ-у

Рачунарски факултет у сарадњи са Математичким институтом САНУ организује докторске курсеве из области Алгоритми, комбинаторика и оптимизација, који су бесплатни за све постдипломце. Организатор, проф. Кристина Вушковић, истиче да су они значајни за све студенте који планирају да се баве истраживањем у овој области, а реч је о следећим курсевима: Теорија графова, Спектрална теорија графова, Линеарно и целобројно програмирање, Комбинаторна оптимизација, Дизајн и анализа алгоритама и Теорија комплексности. Не захтева се предзнање за похађање обуке, а заинтересовани се могу пријавити до 15. октобра 2012. године на мејл: k.vuskovic @ leeds.ac.uk.

У првом семестру школске 2012/2013. године одржава се курс Линеарног и целобројног програмирања, а до сада су докторске курсеве слушали студенти Рачунарског факултета, Саобраћајног, Електотехничког и Природно-математичког факултета у Београду, као и ПМФ-а у Крагујевцу, ФТН-а у Новом Саду, Економског факултета у Суботици и истраживачи Математичког института САНУ и Института „Михајло Пупин“.

Погледајте описе курсева.

1894-besplatni-doktorski-kursevi-na-raf-u