Акредитација научноистраживачког рада

На основу одлуке Одбора за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Рачунарски факултет је поново акредитован за обављање научноистраживачке делатности. Акредитација је добијена за две области: припродно-математичких и техничко технолошких наука – рачунарске науке, електротехника и рачунарство. Факултет испуњава све тражене услове: број истраживача који су учествовали на научноистраживачком пројектима, структуру истраживача и значајне научноистраживачке резултате у последњих 5 година, као и издавачку делатност.

2387-akreditacija-naucnoistrazivackog-rada